algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docenten en In Verbinding Yoga zijn volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke kwetsuren of materiële schade, die in verband staat of in verband kan worden gebracht met het deelnemen aan de lessen.
 • Er zijn geen lessen op algemeen erkende feestdagen.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier komt de overeenkomst tot stand.
 • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 • Het lesrooster kan gedurende het jaar wijzigen. Wijzigingen zullen gecommuniceerd worden per e-mail.
 • Prijzen kunnen 1x per jaar in januari wijzigen. Wijzigingen zullen gecommuniceerd worden per e-mail.

INSCHRIJVING EN BETALING LESSEN

 • Betaling voor de lessen gaat per maand of per kwartaal (inschrijfkosten, privé- en proeflessen uitgezonderd). Je kunt het bedrag automatisch laten incasseren of zelf aan ons voldoen.
 • Je kunt het geld per bank overmaken op rekening NL43 RABO 0326 0516 86 t.n.v. In Verbinding Yoga. Met daarbij de vermelding Yogalessen en het soort abonnement en tijdvak die het betreft.
 • Op of vlak na iedere eerste van de nieuwe kalendermaand incasseren wij de maandbedragen. Overschrijvingen per bank dienen te worden voldaan in de eerste week van de nieuwe maand.
 • Deelname aan doorlopende wekelijkse lessen is voor minimaal een maand.
 • Inschrijven kost 10 euro. Het lesgeld van de eerste maand waarin je les hebt wordt aangepast naar rato van het aantal resterende lessen in de betreffende maand.
 • De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging dient te geschieden per mail voor de laatste dag van de maand.
 • Gemiste of te missen lessen kunnen ingehaald worden, in dezelfde lesweek of 2 lesweken ervoor of daarna.
 • Lessen kunnen vol zijn. Er is geen garantie dat plekken buiten de reguliere lesdagen beschikbaar zijn. De mogelijkheid van het inhalen van een les is een service die ik aanbied.
 • Als er vanwege onvoorziene omstandigheden lessen niet door kunnen gaan, dan kunnen deze worden ingehaald op een ander moment. Gaat het om meer dan 4 lessen op jaarbasis dan worden deze niet gegeven lessen verrekend met lesgeld van de volgende maand.
 • De vaste docent van een groep kan vervangen worden door een andere docent.
 • Privélessen kunnen tot 24 uur voor de les kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. Daarna wordt de les volledig in rekening gebracht.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 • Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor interne doeleinden.